سایتهای پیشنهادی
خانه / خدمات برون سپاری / مدیر تعالی شرکت

مدیر تعالی شرکت

برون سپاری مسئولیتهای مدیر تعالی شرکت

مدیر تعالی سازمان کیست ؟ سازمان هایی که می خواهند در مسیر تعالی سازمانی ، سفر تعالی سازمانی را آغاز نمایند یکی از مدیران خود را جدا از سایر مسئولیت ها بعنوان مدیرتعالی سازمانی تعیین می نمایند . مدیر تعالی سازمان ، مسئولیت اصلی نظارت بر فرآیند خودارزیابی و تدوین …

بیشتر بخوانید »