سایتهای پیشنهادی
خانه / خدمات برون سپاری / برون سپاری دپارتمان آموزش سازمان

برون سپاری دپارتمان آموزش سازمان

برون سپاری دپارتمان آموزش سازمان

مدیر آموزش کیست؟ مدیر آموزش به طراحی ، هدایت و هماهنگ کردن برنامه های آموزشی جهت افزایش دانش و مهارت کارکنان می پردازد. او تلاش می کند برنامه های آموزشی متناسب با اهداف شرکت باشد. همچنین بر کار کارکنان بخش آموزش و روند اجرای برنامه های آموزشی نظارت دارد. در …

بیشتر بخوانید »