سایتهای پیشنهادی
خانه / خدمات برون سپاری / برون سپاری نظام ارزیابی تامین کنندگان

برون سپاری نظام ارزیابی تامین کنندگان

برون سپاری نظام ارزیابی تامین کنندگان

ارزیابی تامین کنندگان ارزیابی تامین کنندگان ( Supplier ) یعنی ایجاد سیستمی است که نحوه انجام و مسئولیتهای محوله را برای ارزیابی تامین کنندگان ( supplying ) مشخص سازد. در تمامی استانداردهای مدیریتی، به ارزیابی تامین کننده و نظارت بر فعالیت های برون‌سپاری شده توجه شده است به‌منظور مشخص نمودن …

بیشتر بخوانید »