سایتهای پیشنهادی
خانه / خدمات ارزیابی / ممیزی / ارزیابی مدل تعالی EFQM

ارزیابی مدل تعالی EFQM

پیش ارزیابی مدل تعالی -EFQM

مدل تعالی سازمانی مدلی است که بر اساس ارزیابی ، عملکرد سازمانها را اندازه گیری می کند. این مدل به سازمان ها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی کنند، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حل های بهبود وضع …

بیشتر بخوانید »