سایتهای پیشنهادی

ممیزی 5S

ممیزی ۵S

بدون شک در هر سازمانی تداوم نظام آراستگی ،منوط به اجرای ممیزی این سیستم و استخراج مشکلات هر واحد و برنامه ریزی جهت رفع این مشکلات  می باشد .این خدمت بیشتر برای سازمانهایی که فاقد ممیزان صلاحیت دار در زمینه نظام آراستگی می باشند تعبیه شده تا این سازمانها بتوانند …

بیشتر بخوانید »