سایتهای پیشنهادی
خانه / مدل تعالی سازمانی EFQM / پیش ارزیابی سازمان

پیش ارزیابی سازمان

پیش ارزیابی مدل تعالی -EFQM

        مدل تعالی سازمانی مدلی است که بر اساس ارزیابی ، عملکرد سازمانها را اندازه گیری می کند. این مدل به سازمان ها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی کنند، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه …

بیشتر بخوانید »