سایتهای پیشنهادی
خانه / مدل تعالی سازمانی EFQM / برونسپاری وظایف مدیر تعالی

برونسپاری وظایف مدیر تعالی

برون سپاری وظایف مدیر تعالی

مدیر تعالی سازمان کیست ؟ سازمان هایی که می خواهند در مسیر تعالی سازمانی ، سفر تعالی سازمانی را آغاز نمایند یکی از مدیران خود را جدا از سایر مسئولیت ها بعنوان مدیرتعالی سازمانی تعیین می نمایند . مدیر تعالی سازمان ، مسئولیت اصلی نظارت بر فرآیند خودارزیابی و تدوین …

بیشتر بخوانید »