سایتهای پیشنهادی
خانه / نظام آراستگی محیط کار-5S / ممیزی نظام آراستگی -5S

ممیزی نظام آراستگی -5S

ممیزی نظام آراستگی محیط کار – ۵S

بدون شک در هر سازمانی تداوم نظام آراستگی ،منوط به اجرای ممیزی این سیستم و استخراج مشکلات هر واحد و برنامه ریزی جهت رفع این مشکلات  می باشد .این خدمت بیشتر برای سازمانهایی که فا قد ممیزان صلاحیت دار در زمینه نظام آراستگی می باشند تعبیه شده تا این سازمانها …

بیشتر بخوانید »