سایتهای پیشنهادی
خانه / مدل تعالی سازمانی EFQM / دوره های آموزشی مدل تعالی EFQM / کارگاه آموزش منطق رادار RADAR و خودارزیابی

کارگاه آموزش منطق رادار RADAR و خودارزیابی

منطقRADAR  چیست ؟

منطق RADAR می‌گوید هر سازمان نیاز دارد که :

 • نتایجی را که بعنوان بخشی از فرآیند دستیابی به خطمشی و استراتژیهای خود هدف گذاری نموده است، تعیین کند.
 • مجموعهای از رویکردهای با ثبات و یکپارچه را که منجر به نتایج می‌گردد را طرحریزی و ایجاد نماید.
 • رویکردها را به طریقی نظام یافته (سیستماتیک) و بگونهای که از استقرار کامل آنها اطمینان حاصل شود، را جاری و اجرا نماید.
 • نتایج حاصله از بکارگیری رویکردها را مورد ارزیابی و اصلاح قرار دهد، به گونه‌ای که بهبودهای مورد نیاز شناسایی شود.

 

 

 

 

 

 

 

خود ارزیابی یک بازنگری جامع، روشمند و منظم از فعالیت‌ها و دستاوردهای یک سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی است.

فرآیند خود ارزیابی، تشخیص صریح نقاط قوت و زمینه‌هایی که قابل بهبود هستند را برای سازمان ممکن می‌‌سازد. در ارزیابی و خود ارزیابی‌های اولیه، سازمان روند بهبود را طی دوره‌های عملیاتی متوالی در درون خود می‌سنجد و در سطوح بالاتر تعالی، این کار را از طریق مقایسه خود با رقبای محلی، سازمان‌های الگو و سازمان‌های تراز اول در حرفه خود یا حرفه‌های مشابه در جهان صورت می‌دهد.

شش رویکرد خود ارزیابی که سازمان‌ها می‌توانند از آنها یا از ترکیبی از آنها برای ارزیابی عملکرد خود و دستیابی به نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود استفاده کنند، عبارتند از:

1. رویکرد پرسشنامه‌

2. رویکرد کارگاهی

3. رویکرد پروفرما

4. رویکرد شبیه‌سازی جایزه

5. ماتریس  ( حذف شده و کاربرد ندارد)

6. رویکردهای تلفیقی

در ادامه هر کدام از رویکردهای خود ارزیابی توضیح داده می‌شوند:

1. رویکرد پرسشنامه‌

این رویکرد با صرف حداقل منابع و زمان، منجر به تکمیل پرسشنامه‌ای واقعی و مس

تدل می‌شود. برای جمع‌آوری اطلاعات درباره آگاهی و ادراکات کارکنان در درون سازمان، این رویکرد یک

 رویکرد عالی به حساب می‌آید. برخی از سازمان‌ها به عنوان روشی برای گردآوری داده‌ها در سطح وسیع و با هدف پشتیبانی از رویکردهای دقیق‌تر خود ارزیابی، از پرسشنامه‌هایی با پاسخ‌های بلی یا خیر، ‌استفاده می‌کنند.

 

2. رویکرد کارگاهی

مزیت این رویکرد آنست که به مشارکت فعال مدیران و افراد کلیدی واحد اجرا کننده خود ارزیابی نیاز دارد. این گروه مسئول جمع‌آوری داده‌ها و ارائه شواهد جمع‌آوری‌شده در کارگاه به همتایان خود می‌باشند. این کار آغازی برای دستیابی به اتفاق نظر در گروه مدیریت است. تجربه نشان داده است که دو نفر از کارکنان که به عنوان ارزیاب، کاملاً آموزش دیده باشند، برای تسهیل این فرآیند مورد نیاز هستند.

مطلوب‌تر است که یکی از ارزیابان از واحدی باشد که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ارزیاب دیگر از سایر بخش‌های سازمان و یا سازمانی دیگر، مثلاً یکی از سازمان‌های مشاوره مدیریت انتخاب شود.

پنج جزء فرآیند رویکرد کارگاهی عبارتند از: آموزش، جمع‌آوری داده‌ها، کارگاه نمره‌دهی، توافق بر سر اقدامات اصلاحی و بازبینی پیشرفت در قبال برنامه‌های عملیاتی.

3. رویکرد پروفرما

یکی از راه‌های کاهش حجم کار، در مقایسه با رویکرد شبیه‌سازی جایزه، عبارتست از ایجاد مجموعه‌ای از صورت وضعیت‌ها، به عنوان مثال، یک صفحه برای هر یک از اجزای معیارها در نظر گرفته و توضیحات داده شده درباره اجزای معیارها در بالای صفحه و زمینه‌های مربوط به آن در زیر توضیحات مزبور درج گردد. بقیه صفحه به بخش‌هایی برای ذکر موارد قوت و زمینه‌های قابل بهبود و شواهد عینی

 تقسیم می‌شود.

مدارک خود ارزیابی را می‌توان توسط افراد یا گروه‌ها در درون سازمان تهیه کر

ده و توسط ارزیابان آموزش دیده مورد ارزیابی قرار داد و یا گروه مزبور می‌تواند فعالیت ارزیابی را بر اساس مسئولیت‌هایش انجام دهد.

برای بازبینی نتایج خود ارزیابی می‌توان از گروه‌های خارج از سازمان نیز استفاده نمود. برای سازمان‌های بزرگتر که شامل چندین واحد هستند، می‌توان اطلاعات واحدهای مختلف را جمع‌آوری نموده و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود مشترک را مشخص نمود. از این به بعد می‌توان استراتژی جاری را مورد بازبینی قرار داده و برنامه‌های بهبود در سطح سازمان را توسعه داد.

 

4. رویکرد شبیه‌سازی جایزه

این رویکرد مبتنی بر ارائه مدارک کامل در راستای ” اظهارنامه جایزه ملّی تعالی سازمانی“ به منظور انجام خود ارزیابی است. پس از تهیه اظهارنامه، یک گروه آموزش‌دیده از ارزیابان آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. برای ارزیابی یک واحد می‌توان ارزیابان را از سایر بخش‌ها یا واحدهای فرعی سازمان بکار گرفت. اگر کل سازمان مشمول ارزیابی قرار می‌گیرد، می‌توان از برخی از ارزیابان خارجی نیز استفاده کرد.

5. ماتریس  ( حذف شده و کاربرد ندارد)

6. رویکرد تلفیقی

در رویکرد تلفیقی  سازمان ها می توانند از ترکیبی از رویکردهای خودارزیابی بر اساس فرهنگ و بلوغ سازمانی و نتایج مورد انتظار ، نیز استفاده نمایند . .مانند تلفیقی پرسشنامه کارگاهی – تلفیقی  پروفرما کارگاهی

تلفیق روشهای خودارزیابی می‌تواند منجر به بهره‌گیری از مزایای آن روشها و کاهش ریسک‌های احتمالی شود.

هدف دوره

هدف از این دوره تشریح منطق رادار و فرآیند خودارزیابی و  آموزش مهارتهای مورد نیاز برای ارزیابی به صورت عملی است. افرادی که مایل به ایفای نقش در تیم های ارزیابی شرکت ها هستند باید این دوره را بگذرانند.

مخاطبین دوره

مدیران تعالی ، مدیران سازمانها ، کارشناسان و اعضای تیم های تخصصی تعالی سازمانی  .

سر فصل های دوره :

 • تشریح برنامه آموزشی دوره
 • تعریف منطق رادار و عناصر و ویژگی های آن با ذکر مثالهایی کاربردی
 • مرور عمیق منطق رادار و کارگاه امتیازدهی
 • آشنایی با شواهد مبتنی بر منطق رادار
 • تعریف خود ارزیابی
 • تفاوت های بین ارزیابی و ممیزی
 • تشریح فرآیند خود ارزیابی
 • تشریح روش های خود ارزیابی (پرسشنامه- کارگاه- پروفرما-شبیه سازی و تلفیقی) ومعیارهای انتخاب روش خود ارزیابی
 • تمرین خودارزیابی به روش پرسش نامه
 • تمرین خودارزیابی به روش پروفرما
 • تمرین خودارزیابی به روش شبیه سازی جایزه

 

کارگاه آموزشی

دارای 4 کارگاه آموزشی به منظور درک بهتر مفاهیم همراه با ارزیابی مورد واقعی.

مدت زمان آموزش

مدت دوره آموزشی 1 روز و از ساعت 8:30 تا 16:30  بصورت حضوری / غیر حضوری

دوره فوق الذکر به دو صورت، حضوری و آنلاین قابلیت اجرا دارد .

با توجه به سطح بلوغ سازمانی و مخاطبین در دوره قابلیت تغییر و اجرا دارد .

راه های ارتباط با ما شامل : 

 

پیغام از طریق واتس اپ ، ایتا ، بله به شماره های : 09128065814  – 09309704963

ایمیل های  INFO@MOHSEN-NAGHDI.IR –  MNFR94@YAHOO.COM 

تماس با شماره های 09128065814  –  77276887-021

دیدگاهتان را بنویسید